Arn Olsen1

f. 1639, d. 1719
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Arn Olsen.
Feilaktig oppført i Rennebuboka Bind IV side 342 som død før 1706, antar at dette skyldes at alderen i 1707 tellingen er registrert som 59, mens den i 1701 er registrert som 62.

Ved dødsfallet i 1719 er alderen oppgitt til 80 som stemmer med 1701 tellingen.

I tillegg vises det til et skiftebrev av 1721 i skiftet etter Rasmus Iversen Rise i 1746.


Det er nok også feil at Knut, Kari og Mali er oppført som barn av Arn og Mali, i 1706 tellingen er Knut, Kari og Mali oppført som tjenestefolk på Hougen. Har ikke funnet noen andre kilder som indikerer at de skulle være barn av Arn og Mali.

De er ikke nevnt i skiftet etter Randi i 1747, så hvis de er søsken er de død før den tid uten å ha etterlatt seg etterkommere.
2 Han.
I 1636 betalte Ola Gunderson, f. 1612, d. 1686, 10 rdl. for 1 øres leige i Haugen - dvs. halve garden 'som enchen for hannemb oploed, ere en ringe gaardpardt'. I 1645 budde desse på over 12 år på garden: Ola og kona Birgitte, mor hans og ein Bersvein og kona. Ola fekk sonen Erik i 1653, men han høyrer vi ikkje meir til. Arnt tok over en del av garden i slutten av 1670-åra, mens Ola sat med den andre parten heilt fram til han døydde. Arnt, som truleg er sonen til Ola, bruka heile garden frå då av. Arnt levde i 1701, død før 1706.
2 Han ble født i 1639 på Haugen, Rennebu,2,3 Han var sønn av Ola Gunderson og Birgitte.2 Arn Olsen var gift med Mali Rasmusdatter i Rennebu1,2,3
Arn Olsen er oppført i manntallet 1701 på Hougen, Rennebu.
Id Side Sokn Gard
528 527 60 Rennebu Hougen
Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
1343 527 Aren Ols 62 Hovedperson
1344 527 Rasmus Arens. 25 Sønn
1345 527 Løden Arens. 22 Sønn Reserve
4
Arn Olsen og Mali Rasmusdatter er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Hougen, Rennebu.
Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
m Aren 59
q Mali 60
b Løden 26 Sold.
Randi 23
tf Knud 22
Kari 20
Mali 13
Randi 0 8 dage
5 Arn Olsen døde i 1719 i Rennebu6 Han ble gravlagt den 22 januar 1719 i Rennebu
Rennebo
22 1 1719
graffest Arn Hojen 80 aar gl. 64 i ægtestand med sin Qde.
7,6
Arn Olsen er nevnti skiftet etter Rasmus Iverson Rise den 17 mai 1746 på Riise, Rennebu.1

Barn av Arn Olsen og Mali Rasmusdatter

Kilder

  1. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
  2. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  3. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  4. [S593] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  5. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  6. [S624] 1 Kirkebok avskrift - Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25 begravde.
  7. [S248] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Meldal 1705-1725.
Close