Ola Arntson Haugen1,2

f. 1674, d. før 1706
     Ola Arntson Haugen ble født i 1674 på Haugen, Rennebu,1,2 Han var sønn av Arn Olsen og Mali Rasmusdatter.3
Ola Arntson Haugen tok over bygsla på Herrem Utstuggu Ååsted 1696.2 Ola Arntson Haugen var gift med Marithe Torgiersdatter Hoff. De giftet seg 1698 i Rennebu1,2
Ola Arntson Haugen er oppført i manntallet 1701 på Herrum, Rennebu.
Id Side Sokn Gard
408 407 52 Rennebu Herrum
Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
1004 407 Ole Arnes. 36 Hovedperson
1005 407 Tarald Ingbrets. Aas 20 Tjener Reserve
4 Han døde før 1706
Ola Arntson Haugen er nevnt som bror i skiftet etter Randi Arntsdatter Haugen den 22 mars 1747 på Hoset, Rennebu.3

Barn av Ola Arntson Haugen og Marithe Torgiersdatter Hoff

  • Mali Olsdatter3 f. 1699
  • Pål Olson3 f. 1704
  • Arnt Olson f. 1704

Kilder

  1. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  2. [S10] 1 Bok - H. Halvorsen og J. Kosbergløkk. Rennebuboka Bind I Gard og ætt ( Rennebu Kommune, 1983).
  3. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
  4. [S593] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag.
Close