Tore Knudsen1

f. 1665, d. 1733
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Marit Toresdatter Hol.
Rennebuboka Bind IV side 161
Marit er oppført som datter av Tor Knutsen og Mali Gunnerdatter, men skiftet etter Ragnil Estensdatter viser at dette er feil
Tore Knudsen ble født i 1665 på Hol (Oppigard), Rennebu,2,3 Han var sønn av Knut Ner Hol.1 Tore Knudsen var gift med Mali Gunnersdatter. De giftet seg 1695 i Rennebu2,1
Tore Knudsen er oppført i manntallet 1701 på Hoel, Rennebu.
Id Side Sokn Gard
517 516 59 Rennebu Hoel
Id Førenamn Etternamn Alder Stilling
1307 516 Tore Knuds. 36 Hovedperson
1308 516 Trond Tores. 2 Sønn
1309 516 Ole Peders. Støllen 20 Tjener
4
Tore Knudsen og Mali Gunnersdatter er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Næder Holl, Rennebu.
Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
m Tor 38
q Mali 38
b Trond 7
Randi 9
Ingbor 4
Mali 1
tf Guner 40
Lars Anders Uff -
Erich Heverlj 13
Giertru 17
5 Tore Knudsen døde i 1733 i Rennebu1,2
Den 27 mars 1733 ble det holdt skifte på Hol, Rennebu, hos Mali Gunnersdatter etter hennes ektemann Tore Knudsen imellom igjenlevende enke og deres barn, Knud Toresen, Tron Toresen Hoel, Randi Thoresdatter, Ingeborg Thoresdatter og Mali Thoresdatter. Enkens laugverge var Lars Andersen Skamfer
Avskrift IB:

Avdød: Thore Knudsen
Enke: Malli Gunnersdt.

Deres Barn:

1) Knud Thoresen, soldat v/ kaptein Lehms kompani
2) Thron Thoresen, død, hans barn:
a) Thor Tronsen, 2 ½ år
b) Tron Tronsen, 6 uker gml.
3) Randi Thoresdt., gift med Løden Lonke
4) Ingebor Thoresdt., gimf med Knud Uff
5) Mali Thoresdt., gift med Angrim Engelsen, husmann under gården

Enkas lagverge: Haagen Hoel

Formynder for Thore Tronsen: farens farbror Knud Stafne
Formynder for Tron Tronsen: Anders Jonsen Gunnes

Lagverge for den unge enke Randi Larsdt., sl. Tron Thoresens, hennes far Lars Skamfer.

Registrering av boet etter avdødes sønn Tron Thoresen 12.7. 1732

Avskrift LS:

Skifte 27.mars 1733 på Hol kopiert
Sl.Tore Knudsen Kone:Mali Gundersdatter
Barn:
Knut Toresen,soldat
Sl.Trond Toresens barn
Tor Trondsen 2 1/2 år
Trond Trondsen 6 uker gammel
Randi Toresdatter g m Løden Lånke
Ingeborg har til ekte Knut Uv
Mali har til ekte Angrim Engelsen,husmann under gården
Enkens laugverge Hågen Hol
Formyndere:Trond Toresens farbroder Knut Stavne
Den unge enke Randi Larsdatter,sl,Trond Toresen med hennes far
Lars Skamfer,hendes laugverge
1

Barn av Tore Knudsen og Mali Gunnersdatter

Kilder

  1. [S444] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 3 1731 - 1735.
  2. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  3. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  4. [S593] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  5. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  6. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
Close