Lars Andersen Skamfer1

f. 1671, d. 1755
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Lars Andersen Skamfer ble født i 1671 på Skamfer (Søgard), Rennebu,2 Han var sønn av Anders Sivertsen Skamfer og Randi Skamfer.2 Lars Andersen Skamfer var gift med Randi Skamfer i Rennebu1,2
Lars Andersen Skamfer er oppført i manntallet 1701 på Skamferd, Rennebu.
Id Side Sokn Gard
475 474 56 Rennebu Skamferd
Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
1184 474 Lars Anders. 30 Hovedperson Postbunde
1185 474 Anders Larsen Setter 24 Tjener Soldat
1186 474 Anders Anders. Hoel 8 Tjener
3 Han lot i følge Tingbok nr 2 ÅÅBok lese en bøxelseddel på tinget den 30 oktober 1701 på Hool, Rennebu.
1A02 Folio 160-162b

Anno 1701 d. 31 octobr. paa Hool i Rennebo

Anders Jacobsen Borchmand lod publicere et skiøde
paa en øris leye uden bøxel i den gaard Grindal som hand
kiøbt hafr af Mogens Lars. Sindberg? for 13 Rigsd. 1 ort 8 s.

Velbedr. Hr. oberst Schultz lod publicere et skiøde
paa Efterskr. gaaden her i Rennebo Neml. Rønningen
bøxel 12 Ml. Setter med bøxel 12 Ml. Røaas 1 øre for huilche
2 øre hand har betalt 130 Rigsd. udsted af Christian
Schiøller d. 18 Febr. 1701

Evind Tores. lod publicere en bøxelseddel paa
d. gaard uf skylder 1/2 Spd. 7 Mlaug, som hand bøxled hafr.
af Christian Schiøller d. 29 Kanv. 1701

Knud Sifvers. lod læse sin bøxelseddel paa d. gaard
Sliper af 1/2 Spd. som hand af K.M.foget Sr. Jørgen Peders. bøxled
hafver d. 4 Junj Ao. 1701

Lauritz Anders.? lod læse en bøxel seddel paa sin
gaard Skamferd af 1 Spd udsted af Suend Rasmus. d. 21 Julj 1700

...

Folio 160b

Jon Michels. Skredder besoved sin trolofede tøs Mali Ols
datr Nerhol, bør efter loven begge bøde 3-1-12

Aren Ingbrigchts. Eggen Iligemaade indvarsled formedelst
hand hafde besoved sin trolofede tøs Giertru Sifversdatter
huorfor de begge tilfindis efter loven at bøde 3-1-12

Jens Jorli hafde i Retten hafde ladet indvarsle Anders
Ramblo formedelst en ...
4
Lars Andersen Skamfer er oppført som barn av Anders Sivertsen Skamfer og Randi Skamfer i manntallet den 1 februar 1706 på Skamfor, Rennebu, (ukjent).5
Hennes far Lars Andersen Skamfer er nevnt som laugverge for enken i skiftet etter Tron Toresen Hoel den 12 september 1732 på Nedre Hoel, Rennebu.6
Hennes far Lars Andersen Skamfer er nevnt som laugverge for den unge enke Randi Larsdatter i skiftet etter Tore Knudsen den 27 mars 1733 på Hol, Rennebu.6 Lars Andersen Skamfer døde i 1755 i Rennebu2

Barn av Lars Andersen Skamfer og Randi Skamfer

Kilder

  1. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  2. [S109] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind III Gard og Ætt ( Rennebu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1986).
  3. [S593] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  4. [S605] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Tingbok nr 2 1695 - 1704.
  5. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  6. [S444] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 3 1731 - 1735.
Close