Knut Einarson Uv1

f. 1702, d. 1755
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Knut Einarson Uv ble født i 1702 på Uv (Bortstuggu), Rennebu,2,1 Han var sønn av Einer Taraldsen Uv og Mari Uv. Knut Einarson Uv var gift med Ingeborg Thoresdatter. De giftet seg 1730 i Rennebu2,3,4
Knut Einarson Uv tok over bygsla på Uv Gnr. 36 bnr. 1 Bortstuggu (gml.matr.nr. 486) Ååsted 1735.2
Knut Einarson Uv er nevnt som barn av søsken i skiftet etter Arn Taraldsen den 2 november 1741 på Uff, Rennebu.5 Knut Einarson Uv døde i 1755 i Rennebu4,2
Den 4 september 1755 ble det holdt skifte på Uff, Rennebu, etter Knut Einarson Uv og Ingeborg Thoresdatter imellom igjenlevende barn, Thore Knudsen, Thron Knudsen og Marithe Knudsdatter. Formyndere for de umyndige barn var Knud Toresen
4.9. 1755, Uv, Rennebu

Avdød: Knud Erichsen og Ingeborg Thoresdt.

Barn (levende):

1) Thore Knudsen, over myndig alder
2) Thron Knudsen, 13 år
3) Marithe Knudsdt., 24 år

Verge for Tron: Knud Thoresen Horstad, moder broder
Verge for Marit: Torger Rasmusen Lunch, søskenbarn

Avskrift AS:

Anno 17755 Torsdagen den 4de September Blev efter
foregaaende Lovlig Proclamation ...
...
holden een Rigtig Registering og Vurdering till paa følgende skifte og deeling paa gaarden Uff udi Renneboe
tinglaug efter de paa benævnte gaard ved døen avgangen nu sallige ægte folk, Navnlig Knud Eenerssen? og
Ingeborg ThoresDaatter; Till Rigtighed Imellem deres udi ægteskab med hinanden avlede 3de levende
barn 2de sønner og 1 Daatter Navnlig Thore Knudsen gamell 13 aar, Thore Knudsen over myndig aars alder og Marite
KnudsDaatter gamell 24 aar u-gift; Paa de u-myndige børns vegne deres arve ret efter loven at i agttage, var
tilstæde de tvende ærlige og Velforstandige Dannemænd Navnlig Knud Thoressen Horstad og Torger Rasmussen Lunch,
og til vurderingsmænd var av kongelig Mayts. foget over Ørche og Guldals fogderie Velædle Christopher Ruus op-
nævnt de tvende ærlige og meget velagte Dannemænd Navnlig Lensmanden Erich Lauritsen Merch og Siver Trons-
sen Uff, der begge Comparerede og efter ...
...
Folio 537
...
Till formyndere for de u-myndige børn blev beskikket de efter loven næstføde vederhæftige værger, Navnl.
for Tron Knudsen hans modrbroder den ærlige og Velagte Dannemand Knud Toresen Horstad og for Marite Knuds-
daatter hendes søskendebarn den ærlige og velagte Dannemand Torger Rasmussen Lunch, Ti ...
4

Barn av Knut Einarson Uv og Ingeborg Thoresdatter

Kilder

  1. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  2. [S118] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind II Gard og Ætt ( Rennebu Kommune (Nidaros Trykkeri), 1985).
  3. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  4. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
  5. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
Close