Thore Knudsen1,2

f. 1732, d. 1784
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Thore Knudsen ble født i 1732 på Uff, Rennebu,4,5 Han var sønn av Knut Einarson Uv og Ingeborg Thoresdatter.3
Thore Knudsen tok over bygsla på Uv Gnr. 36 bnr. 1 Bortstuggu (gml.matr.nr. 486) Ååsted 1755.4
Thore Knudsen er nevnt som sønn i skiftet etter Knut Einarson Uv og Ingeborg Thoresdatter den 4 september 1755 på Uff, Rennebu.3 Trolovelse for Thore Knudsen og Guru Evensdatter Grindal ble kunngjort den 19 oktober 1755 i Rennebu kirke
1755 Dom 21 p Trin Ren Trolovelser
Thore Uff og Gurru Evensdatter Grindal
Forløfftningsmænd Major Hans Bull Michel Ramsem
6 Thore Knudsen var gift med Guru Evensdatter Grindal. De giftet seg 23 november 1755 i Rennebu kirke
1755 Dom 26 p Trinit Ren Copulerede
Thore Uff og Gurru Evensd. Grindal
6,1,7,2,8,4,9
Thore Knudsen og Guru Evensdatter Grindal er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Uff, Rennebu.
486 Uff
Tronh. ???Prost ???

1. Thore Knudsen
2. kone Guri Evensd
3. t. D. Thron Knudsen
4. t.p. Ingbor Andersd
5. t.pige Guru Estensd

venstre kolonne

1. Even Thores 4 aar
2. Knud Thoresen 1 død 1763
7
Thore Knudsen og Guru Evensdatter Grindal er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Uff, Rennebu.
Gårdnr:486
8
Thore Knudsen og Guru Evensdatter Grindal er oppført i manntallet 1 august 1769 på Uff, Rennebu.
Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
1 ThoreKnuds. 36 5giftt
2 Guru Evensd 38 5giftt
3 Thrond t28 4 Sold
4 Ole t20 5
5sønEven Thore* b10 2
6 IngeborThore* b51
7 Haldo t21 3
8 Ingebor Ind70 7ugift
9PIver Olsen 49 7giftt
10 Ingebor 50 7giftt
11 Ragnille Iver* b18 3
12 PederArens. 36 5gifttSold
13 Ragnille 30 4giftt
14 Aren Peder* b41
15 Ind. Guru 60 7ugift
2
I skiftet etter Mali Thoresdatter den 26 mars 1772 på Plads under Hoel, Rennebu, er Hendes faders sødskendebarn Thore Knudsen beskikket til formynder for Sigrie Thoresdotter (ukjent).10
I skiftet etter Mali Thoresdatter den 26 mars 1772 på Plads under Hoel, Rennebu, er hendes salige faders sødskendebarn Thore Knudsen beskikket til formynder for Sigrie Thoresdatter.11
I skiftet etter Thore Angrimsen og Ingeborg Olsdatter den 27 mars 1772 på Sougestad, Rennebu, er Hendes salig faders sødskendebarn Thore Knudsen beskikket til formynder for Sigrie Thoresdotter.11
I skiftet etter Thore Angrimsen og Ingeborg Olsdatter den 27 mars 1772 på Sougestad, Rennebu, er hennes salig fars søskenbarn Thore Knudsen satt opp som verge for Sigrie Thoresdotter (ukjent).10
I skiftet etter Angrim Engelsen den 29 mars 1776 på Hougen under Nedre Hoel, Rennebu, er Thore Knudsen beskikket til formynder (ukjent).10
I skiftet etter Angrim Engelsen den 29 mars 1776 på Hougen under Nedre Hoel, Rennebu, er Hendes faders sødskendebarn Thore Knudsen beskikket til formynder for Sigrie Thoresdotter.11
I skiftet etter Peder Toreson Ås den 21 juli 1780 på Aas, Rennebu, er ubeslegted mand Thore Knudsen beskikket til formynder for Gunnild Pedersdatter.11 Han døde i 1784 i Rennebu12,1,4 Han ble gravlagt den 8 februar 1784 i Rennebu kirke
1784 Dom Sexag. Rboe
Thore Knudsön Uff 52 aar
12
Den 7 juli 1784 ble det holdt skifte på Uff, Rennebu, hos Guru Evensdatter Grindal etter hennes ektemann Thore Knudsen imellom igjenlevende enke og deres barn, Even Toreson Uv, Tore Toresen Uv, Rasmus Toreson Uv og Ingeborg Toresdatter Uv
3Aa08 Folio 160b

Anno 1784 Onsdagen 7de Jullii Blev efter foregaaende Lovlig ...
...
... Holden en rigtig Registering og Vurdering
til paafølgende skifte og Deeling paa gaarden Uff i Renneboe Tinglaug, hos den
gudfrygtige Danneqvinde Guru Evensdatter, efter hendes Ved Døden afgangen Mand
Den ærlige og Velagte nu Salige Dannemand Thore Knudsen, som boede og døde paa fore-
??? gaard. Til Rigtighed imellem hans ??? igienlevende Huustrue, paa den ene
og Deris med hinanden udi ægteskab aflede ??? igienlevende 4re børn 3 sønner og 1 Datter
Nafnlig: Even Thoresen over Myndig aars alder, gift og boende paa gaarden Aass her i
tinglauget, Thore Thoresen gamel 14 aar, Rasmus Thoresen gamel 12 aar og Ingeborg Thores-
Datter gamel 20 aar ugift. ...
...
Laugværge for Enken var nærværende Den Velagte Dannemand Clemment Haldoesen Gundnæs
...
Folio 162 b
...
Til formyndere for de u-myndige børn ??? herved beskikket De efter loven næstføde
Væderhæftige Værger, Namlig for sønnen Thore Thoresen Den Velagte Dannemand Rasmus
Knudsen Haarstad for Rasmus Thoresen, Den Velagte Dannemand Jon Thoresen Wold og
for Ingeborg Thorisdotter, Den Velagte Dannemand Arnt Olsen Grindal; Thi ...
1

Barn av Thore Knudsen og Guru Evensdatter Grindal

Kilder

 1. [S463] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795.
 2. [S595] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 3. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
 4. [S118] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind II Gard og Ætt ( Rennebu Kommune (Nidaros Trykkeri), 1985).
 5. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
 6. [S247] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Meldal 1751-1775.
 7. [S598] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 8. [S599] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Meldal, Ekstraskatten 1766-72.
 9. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
 10. [S410] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Trondheim Stift og S. Trondheim Amt. Skiftedesignasjoner. Austråt 1767-1809. Orkdal 1688-1796.
 11. [S332] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 7 1767- 1782.
 12. [S92] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Meldal 1776-1815.
Close