Siver Olsen1

f. 1696, d. 1744
 • Den 11 april 1744 ble det holdt skifte på Seaas, Rennebu, hos Ane Knutsdatter Rogogjerd etter hennes ektemann Siver Olsen imellom igjenlevende enke og deres barn, Peder Sjurson Mærkesbrekk, Ola Sjurson Seås, Knut Sjurson Seås, Sivert Sjurson Seås og Ane Sjursdatter Seås. Formyndere for de umyndige barn var Ellev Evenson Stavne, Ole Olsen Heirren? og Tron Olsen Grut. Se gården Soaasen for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa05 Folio 36

  Anno 1744 Løverdagen den 11te Aprill blev efter foregaaende Lovlig Intimation holden een rigtig Registe-
  ring og vurdering till paafølgende skifte og deeling paa gaarden Seaassen udi Renneboe Tinglaug efter
  avgangen Siver Olsen Seaassen imellem hans efterladte Enkke den ærlige Danneqvinde Anne
  KnudsDaatter paa den eene og hendes med den salig mand udi ægsteskab till sammen avlede 5
  ??? børn Nafnlig 1 Peders Siursen gamell 15 aar 2. Ole Siursen gammell 12 aar
  3. Knud Siursen gamell 7 aar 4. Siur Siursen gamell 4 aar og 5 Anne SiursDaatter gamell
  10 aar paa den anden siide. Till Vurderingsmænd var av Kongl. Maits. foget Sr. Edvard
  Mejer Ibsen opnævnt de tvende ærlige Dannemænd Nafnlig Erich Merk og Joen Larsen som efter Enkkens
  giorde foreviisning over stefboehuusets Ejendeele vurderede sammen saaledes som
  følger:
  ...

  Folio 37
  ...
  Til formynder for de u-myndige børn blev beskikket de efter loven næst føde væderhæftige værger
  som er for Peder og Ole SiursSønner Den velagte Dannemand Ellev Evensen Stafne. Ligesaa for Knud
  Siursen og Anne SiurDaatter velagte og forstandige Ole Olsen Heirren?. Iligemaade for Siur Siur-
  sen velagte Tron Olsen Grut som for deres myndligers arvemidler og Christelige opdragelse udi guds sande
  frygt og kiendskab alle maader efter loven bliver ansvarlig.
  ...';3

6b Folketellinger (Pt=N)

7c Body (pt=N, Both, PO)

 • Siver Olsen.
  Gift 1726 med Ane Rogogjerd.2

Kildehenvisninger

 1. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 36 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 2. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 548.
 3. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 36 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/48
 4. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 558.
 5. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1384.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 6. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 31a.