Peder Nielsen1

f. circa 1724, d. circa 1777
 • Peder Nielsen ble født circa 17242
 • Han døde circa 1777 i Rennebu1
 • Han ble gravlagt i 1777 i Rennebu.2
 • Den 10 februar 1777 ble det holdt skifte på Aas, Rennebu, etter Peder Nielsen. Se gården Aas for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa07 Folio 463b-465

  Anno 1777 Mandagen den 10 Februarii

  Sted: Aas udi Renneboe tinglaug hos opsidderen Peder Thoresen

  Hovedperson: ungkarl ved døden avgangen Peder Nielsen

  Arvinger: hans nærmeste arvinger der siges at skal opholde sig i Trondhiem, men ingen vidste at opgive deres navne

  Vurderingsmenn: Lensmanden Erich Lauritzsen Merch og Peder Thoresen Aas

  En enke ved navn Marithe
  Arntsdatter der skal opholde sig i Tronhiem har tilskrevet Lensmanden Erich
  Merch at hendes 3de levende børn avlet med hendes avdøde mand Peder Ejnersen
  Sandbechen skulle være den nærmeste og Lovligste Legitimerede arvinger efter
  den avdøde som andre sig til skifteretten ?? bemelte arvinger der opholder
  sig i bemelte Renneboe alldeles benægter; ????? bemelte
  Marithe Arntsdatter med værge paa hendes 3de børns vegne eller deres beskik-
  kede formyndere at fremkome med deres lovlige bevis og oplysning og deres
  ???? arve Rigtighed da hun ???????????
  ...
  Peder Joensen Øren paa sin hustrue Ingeborg Ejnersdatter vegne og frem??? de 2de vel-
  actbare dannemænd navnlig Joen Rasmussen gamel 60 aar og Peder Thoresen gamel 63 aar begge
  boende paa gaarden Aas her i tinglauget, som forklarede de nærmeste lovlige Legitimerede arvin-
  ger der ?????? efter avgangen ugifte karl Peder Nielsen Aas var Com???? hus-
  true bemelte Ingeborg Ejnersdatter thi hendes moder og avgangen Peder Nielsens Aassis ???
  ??? vare halvsøskende paa mødrenes side og endnu er som lige nær beslegted ????
  Peder Ejnersen Sandbechhoug som nu er død men har boet i Tronhiem og efterladt sig
  ægte børn navnlig:
  1. Peder Pedersen, gl. 20 aar
  2. Arnt Pdersen, gl. 13 aar
  3. Marithe Pedersdatter, gl. 23 aar
  alle umyndige, paa dise tre børn Deres stæd og Comparentens ????? søskende børn
  thi


  Sum formue : 51 2 20
  Sum gjeld : 23 3 12
  Igjen å arve: 27 3 8

  1. Ingeborg Olsdatter arver en fuldsøster lod
  2. Peder Ejnersen Sandbachhougen efterladte trende umyndige børn arver samtlige i deres faders stæd en halvbroders lod
  3. Ingeborg Ejnersdatter Øren arver en halvsøster lod

  formynder for Ingeborg Olsdatter den ærlige og velagte dannemand Peder Thoresen Aas
  for Peder og Arnt Pedersønner samt Marithe Pedersdatter den ærlige og velagte dannemand Arnt Erichsen Grindal1

6b Folketellinger (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 463b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/475
 2. [S92] Kirkebok Meldal 1776-1815: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 3. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 116.
 4. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 63a.