Brønild Siversdatter1

  • Brønild Siversdatter er nevnt som datter i skiftet etter Siur Andersen den 14 august 1699 på Myren, Rennebu.1

Kildehenvisninger

  1. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796: Side 26.