Aren Olsen1

f. circa 1677
 • Aren Olsen ble født circa 16771

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Aren Olsen er oppført i manntallet 1701 på Toesett, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  576 575 63 Rennebu Toesett
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1476 575 Aren Ols. 24 Innerst Schreder. Krogryged
  1477 575 Olle Ellefs. 10 Innerstsønn1

Resten

 • Pantebok for Orkdal Sorenskriverembete 1688-1700
  2C01 Folio 63

  Kiendis Vi underskrefne Jens Arensen , Giønild og
  Endre Joensen Fossum formyndere for Ingbrigt Peders.
  Fossum og hans medsødskende og hermed for alle
  Giøre Vitterligt at vi ud af den Myndighed os efter
  lofuen allenådigst er tilladt saa og bmd. Ingbrigt Peders.
  /: som nu træder? til in fuldmyndige aar :/ samt hans sød-
  skendis Ja og samtøche hafuer solt skiødet og afhendet saa som
  vi og af kraft selger skiøder og afhender, til Aren Olsen Toset
  som tilligemed sin søster Giødde Olsdatter, efter Sl. Peder Fossums
  børn er nærmest oddels berettiget til den gaard. bmd.
  gaard synder Toset skylder aarlig Eet half spand med bøxel
  i Renneboe tinglaug beliggende, Huilchen gaard Toset med
  Ager og Eng, ??? og fægang, skoug og march, vaat og
  tørt, inden og uden gi???, fra fieldz til fiere, indtet undta-
  gen inogen maade at ald den gaardz tilliggende lotter og ???
  som af alders tid tilligget hafuer, og med ??? tilligge bør, bmd.
  Aren Olsen og hans arfuinger, skal nyde bruge og beholde til
  Evig frit oddel og ejendom, for sal. Peder Fossums børn og
  arfuinger u-igienkaldet i alle maade, og hafuer Ingbrigt
  Pedersen Fossum hans søskende og arfuinger efter dags in-
  gen ??? Ret eller Rettighed til bmf. gaard Synder Toset,
  Eftersom Aren Olsen morbroder den Erlige og forstandige
  mand Sifuer Sundset, og os tillige med Ingbrigt Pedersen
  fuldkommeligen paa Aren Olsens veigne fornøyed og betalt
  hafuer efter Voris kiøbt forening 24 Rdr, huorfor vi bmd.
  Aren Olsen og hans arfuinger Oft?bmd. gaard synder
  Toset af Eet half spand, hiemler og tilstaar. Det til
  ydermere stadfæstelse uryggelig? skal holdis, Bekrefter
  vi dette under voris forseigling. Actum Fosum
  Den 27 Febr. Ann 1699

  Anno 1700 Den 15 July blef dette
  skiøde af Retten publicered paa Hoel i Renneboe.

Kildehenvisninger

 1. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1476.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe