Elling Bersvensson1

f. 1728, d. 1775
 • Den 8 april 1775 ble det holdt skifte på Muan, Meldal, hos Magnhild Endresdatter Syrstad etter hennes ektemann Elling Bersvensson imellom igjenlevende enke og deres barn, Bersven Ellingsson, Endre Ellingsson, Elling Ellingsson, Ole Ellingsson, Anne Ellingsdatter Muan, Guru Ellingsdatter, Anne Ellingsdatter Muan og Valborg Ellingsdatter Muan. Enkens laugverge var Kristen Endresson Syrstad. Formyndere for de umyndige barn var Ole Olsen Reitaas, Even Olsson Storstuggu Resell, Anders Arntsson, Erik Olsson, Knut Olsson, Jon Ellingsen Holdstad, Anders Olsson Mosbrynd og Erik Olsson Mosbrynd. Se gården Muom for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa07 Folio 354-355b

  Anno 1775 Løverdagen den 8de April

  Sted: Muum udi Meldals tinglaug hos Magnild Endresdatter

  Hovedperson: hendes ved døden avg. mand Elling Bergsvendsen som boede og døde paa foreskrevne gaard

  Arvinger: hans forbemelte igienlevende ægtefælle og deres med hverandre udi ægteskab tilsammen avlede og igienlevende 8te børn
  1. Bergsvend Ellingsen, gl 20 aar
  2. Endre Ellingsen, gl. 18 aar
  3. Elling Ellingsen, gl. 16 aar
  4. Ole Ellingsen, gl. 7 aar
  5. Anne Ellingsdatter den ældre, gl. 22 aar, ugift
  6. Guru Ellingsdatter, gl. 20 aar, ugift
  7. Anne Ellingsdatter den yngre, gl. 13 aar
  8. Walborg Ellingsdatter, gl. 11 aar

  Laugverge for enken: hendes broder Christen Endresen Syrstad

  Sum formue : 451 3 20
  Sum avgang : 34 2 -
  Igjen å arve: 417 1 20

  Til formyndere for de umyndige
  for Bergsvend Ellingsen, hans moders sødskendebarns mand Ole Olsen Reitaas
  for Endre Ellingsen, hans moders sødskendebarn Ewen Olsen Redsellen
  for Elling Ellingsen, hans moders sødskendebarns mand Anders Arnsen Sneen
  for Ole Ellingsen, hans sødskendebarns mand Erich Olsen Muum
  for Anne Ellingsdatter den ældre, hendes sødskendebarn Knud Olsen Ree
  for Guru Ellingsdatter, hendes sødskendebarn Jon Ellingsen Holdstad
  for Anne Ellingsdatter den yngre, hendes moders sødskendebarn Anders Olsen Mosbrynd
  for Walborg Ellingsdatter, hendes moders sødskendebarn Erich Olsen Nordvold2

2a Body (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S166] Nils Lykkja, Meldal Bygdebok Bind 4 Gard og ætt II, Side 493.
 2. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 354 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/365
 3. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 432b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/454
 4. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 68b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/80