Tverdal 5/51

3a Bruk og Husmannsplasser

  • Tverdal 5/5 var bruk under Tverdal

    Kjente brukere med familie:

3b Bygslere

6a Folketellinger (Pt=S)

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

  1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 81.
  2. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 83.
  3. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 2441.