Stamnan Gnr 34 bnr 1 Teigen1

3a Bruk og Husmannsplasser

  • Stamnan Gnr 34 bnr 1 Teigen var bruk under Stafne

    Kjente brukere med familie:

3b Bygslere

6a Folketellinger (Pt=S)

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

  1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 506.
  2. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 509.
  3. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 11b.
  4. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 43a.
  5. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 2812.