Randi Sivertsdatter Åmotslykkja1

f. 1809
  • Randi Sivertsdatter Åmotslykkja ble født i 1809 i Meldal1

Kildehenvisninger

  1. [S36] Nils Lykkja, Meldal Bygdebok Bind 3, Side 375.