Peder Olson Ås1

d. 1762

Familie: Ingeborg Arntsdatter Grendal f. 1695, d. 1771

 • Den 5 november 1762 ble det holdt skifte på Aas, Rennebu, hos Ingeborg Arntsdatter Grendal etter hennes ektemann Peder Olson Ås imellom igjenlevende enke og deres barn, Ola Pederson Ås, Knut Pederson Ås og Arnt Pederson Ås. Enkens laugverge var Lars Olsen Merk. Andre som er nevnt i skiftet er Arnt Sjurson Ås og Marit Sjursdatter Ås. Se gården Aas for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa06 Folio 420-422

  Anno 1762 Fredagen Den 5te November

  Sted: Aaass, Rennebu
  Avdød: Peder Olsen
  Ektefelle: Ingeborg Arntsdatter

  3 Barn:
  1. Ole Pedersen, over myndig aars alder
  2. Knud Pedersen, over myndig aars alder
  3. Arnt Pedersen, gift og boende paa gaarden Wold her i tinglauget

  Laugverge for Enken: Lensmanden Lauritz Olsen Merch

  Vurderingsmenn: Lensmanden Erich Lauritzen Merch og Tørris Jonsen Hougen

  I skiftet nevnes blant de med krav i boet:

  9. halvbroderen Arnt Siurssen tilkommer
  ??? hans gifte søster ??? efter Loven
  følgelig accurat udregning den Summa 17-1-0

  10. den ugifte søster Marithe Siurs-
  Daatter tilkommer Liigesaa i hiæm?-
  gifte og budskabsgave sant ??ster???
  bekostning 17-1-03

2a Body (Pt=N)

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

 1. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 417.
 2. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 166b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/178
 3. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 420 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 4. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796: Hefte 2 side 5.
 5. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 485b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/497