Gunhild Olsdatter1

f. 30 april 1747
     Gunhild Olsdatter ble født i 1747 i Rennebu1,3 Hun ble døpt den 30 april 1747 i Rennebu kirke
Døpt 4. p. Pasc. 1747: Gunhild og Even

faddere: Torger Hool, Siur Stafne, Kari Hool, Sølvi Hool, Marit Evensdt. Rokkenæs - Michel Rochenæs, Siur Haagensen Hool, Gunder Vold, Randi Uf, And Røaas.
1 Hun var datter av Ole Tronsen Uv Ner Hol og Mildri Jonsdatter Tverbru.2
Gunhild Olsdatter er nevnt som datter i skiftet etter Ole Tronsen Uv Ner Hol den 5 oktober 1773 på Hauchmoen under Hoel, Rennebu.2
Gunhild Olsdatter er nevnt som datter i skiftet etter Mildri Jonsdatter Tverbru den 12 oktober 1778 på Houchøyen under Nedre Hoel, Rennebu.2

Kilder

  1. [S389] 1 E-Post - Inger Bjørnaas "Ole Trondsen Uv (Haukøya) og Mildri Jonsdt.." E-post melding fra Inger Bjørnaas. 18. april 2004 16:36.
  2. [S332] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 7 1767- 1782.
  3. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
Close