Mildri Jonsdatter Tverbru1

f. 1709, d. 1778
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Guru Olsdatter Stavne.
Er trolig ikke datter av Ole Tronsen og Mildri Jonsdatter da hun ikke er nenvt i skiftene etter disse to.
Mildri Jonsdatter Tverbru ble født i 1709 på Tverdal (Verjbrua), Rennebu,2,1 Hun var datter av Jon Knutsen Tverbru og Jøde Tverbru. Mildri Jonsdatter Tverbru ble døpt den 2 mars 1709 i Rennebu
Rennebu
2 3 1709
Mildri
Far: Joen Bruen
3 Hun var gift med Ole Tronsen Uv Ner Hol i Rennebu4,5,6,2
Mildri Jonsdatter Tverbru og Ole Tronsen Uv Ner Hol er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Hoel, Rennebu.
575 Hoel
Huusplads Tyndøyen?

7. Ole Thronsen
8. kone Mildrie Jonsd
9. dat Ribor Olsd
10. Inderste Marit Evensd
6
Siver Haagensen og Jodda Andersdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Hoel, Rennebu.
Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
1 Sivert Haagens. 50 7gift
2kJodda 33 5gift
3 Giertrud Sivert* b21 3
4 DordjSivert* b17 3
5 Karj Sivert* b11 2
6 Giertrud Sivert* b92
7 RandjSivert* b61
8 JoddaSivert* b31
9 AneSivert* b11
10 Løden t23 3
11 POle 67 7gift
12 Mildri 67 7gift
13 Marit Ind38 5gift
14 Manden Joen 32 4gift
5
Mildri Jonsdatter Tverbru er oppgitt som avdødes hustru i skiftet etter Ole Tronsen Uv Ner Hol den 5 oktober 1773 på Hauchmoen under Hoel, Rennebu.4 Mildri Jonsdatter Tverbru døde i 1778 i Rennebu4,2,1
Den 12 oktober 1778 ble det holdt skifte på Houchøyen under Nedre Hoel, Rennebu, etter Mildri Jonsdatter Tverbru imellom igjenlevende barn, Jodda Olsdatter Hol, Ingeborg Olsdatter Hol, Dordi Olsdatter Hol, Gunhild Olsdatter og Riborg Olsdatter Hol
Orkdal Skifteprotokoll, 12.10. 1778, Houchøyen, u/ Nedrehoel, Rennebu

Avdød: Enken Mildri Jonsdt.

Gjenlevende barn:

1) Joen Olsen, boende på platzen
2) Giøda Olsdt., g.m. Peder Olsen Rochenes
3) Ingeborg Olsdt., g.m. Angrim Angrimsen Bachen
4) Dordi Olsdt., 33 år, ugift
5) Gunhild Olsdt., 32 år, ugift
6) Riborg Olsdt., g.m. Iver Andersen Gundnesvolden

Formynder deris forhenværende formynder den ærlige og velagte Dannemand Even Knudsen Rochenes.
4

Barn av Mildri Jonsdatter Tverbru og Ole Tronsen Uv Ner Hol

Kilder

  1. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  2. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  3. [S622] 1 Kirkebok avskrift - Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25 døpte.
  4. [S332] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 7 1767- 1782.
  5. [S595] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  6. [S598] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  7. [S389] 1 E-Post - Inger Bjørnaas "Ole Trondsen Uv (Haukøya) og Mildri Jonsdt.." E-post melding fra Inger Bjørnaas. 18. april 2004 16:36.
Close